Naturpuljen

Klitperlemorsommerfugl er sjælden og har ganske få bestande på Djursland
Klitperlemorsommerfugl er sjælden og har ganske få bestande på Djursland
Syddjurs kommune har afsat en pulje på 500.000 årligt til projekter, der fremmer naturen herunder biodiversitet, truede arter, klima mm.

Puljen tildeles to gange årligt, med en samlet tildeling på 250.000 kr. halvårligt.

Hvem kan søge?

Alle med lokalt tilhørsforhold i kommunen kan ansøge projekter. Det kan være:

 1. Borgere
 2. Lodsejere
 3. Foreninger
 4. Organisationer
 5. Grundejerforeninger
 6. Diverse råd

Projektet skal vedrøre arealer i Syddjurs kommune

Puljen tildeles naturprojekter, hvor følgende kriterier prioritere ved en ansøgning:

 1. At projektet tilgodeser truede arter.
  At projektet styrker naturindholdet i særligt værdifulde naturområder.
 2. At projektet fremmer biodiversitet og
 3. At projektet styrker naturindholdet i skove ved udlæggelse af skov til urørt skov
 4. At projektet tilgodeser f.eks. klimatilpasning, beskyttelse af grundvand, rekreativ udnyttelse og lign.
 5. At projektet bekæmper invasive arter.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. En beskrivelse af projektet
 2. En situationsplan
 3. Et budget

Projekterne udvælges på baggrund af kriterierne.

Ansøgningsfristerne for naturpuljen for 2021 er d. 9. april 2021 samt d. 8. oktober 2021.

Ansøgningerne sendes til natur@syddjurs.dk

Opdateret: 08-03-2021 11:26

Kontakt