Bæredygtighedsudvalget

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed med afsæt i FN’s 17 verdensmål.

Aflevering af anbefalinger den 28. april 2020

Bæredygtighedsudvalget afleverede tirsdag d. 28. april 2020 sine anbefalinger og et forslag til en bæredygtighedsstrategi til Byrådet på et ekstraordinært temamøde.

Anbefalinger samt strategi blev behandlet på byrådsmødet onsdag d. 29. april 2020.

> Læs forslaget til bæredygtighedsstrategi samt bilag fra byrådsmødet den 29. april 2020 her

Byrådet diskuterede anbefalingerne og besluttede at de skulle drøftes videre i fagudvalgene i løbet juni 2020. 

Politisk behandling

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg. Se behandling i byrådet her

Byrådet godkendte kommisorium for udvalget den 19. december 2018. Se behandlingen her - det endelige kommissorium kan ses nederst på siden.

Byrådet godkendte udpegning af medlemmer for udvalget den 27. februar 2019. Se behandlingen her

Byrådet behandlede den 28. august 2019 udvalgets midtvejsrapport. Rapporten kan ses nederst på siden. Behandlingen i byrådet kan ses her.

Udvalgets formål

  • På baggrund af en prioritering af FN’s verdensmål klarlægges Syddjurs Kommunes udgangspunkt indenfor arbejdet med bæredygtighed på de udpegede målområder.
  • Udarbejde en procesplan for udvalgets arbejde med en række milepæle.
  • Udvælge et afgrænset antal af FN’s verdensmål, som udvalget kan fokusere på.
  • Udarbejde anbefalinger, der fremmer Syddjurs Kommunes bæredygtighed med afsæt i FN’s verdensmål, til Byrådet.
  • Understøtte at bæredygtighed i Syddjurs Kommune er noget vi gør – sammen, fordi kommunens ambitioner på området ikke kan indfris alene ved en kommunal indsats

Medlemmer

Bæredygtighedsudvalget består af 16 medlemmer, hvoraf fem er fra byrådet og de resterende 11 er udpeget ud fra deres viden, engagement, netværk og handlekraft i forhold til bæredygtighed.

Flemming Hynkemejer, formand for udvalget

Michael Mikkelsen (O), byrådsmedlem
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), byrådsmedlem
Jan Kjær Madsen (B), byrådsmedlem
Helle Røge (F), byrådsmedlem
Anita Søholm (A)., byrådsmedlem

Jakob Rauff Baungaard, World Perfect og aktiv i byudviklingsprojekt i Mørke
Søren Steen Møller, Afdelingsleder i Rambøll, geoteknologi og byggeri
Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment og Friland
Lone Rubin, Kommunikation og Cirkulært Innovationsnetværk
Rikke Skyum, Djurslands Landboforening, Chef for Land, Miljø og Erhverv
Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power
Morten Therkildsen, Direktør for Renodjurs og Cirkulært Innovationsnetværk
Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven Ebeltoft Vig
Helle Marie Taastrøm, Naturcenterleder Randers Naturcenter
Christina Viemose, Kaløvig Center, grønt kursus- og konferencecenter

Baggrund

Bæredygtighed er en del af kommunens vedtagne visions- og udviklingsstrategi - se den her

Arbejdet er også baseret på FNs 17 verdensmål - læs mere om dem her

 

Bilag

Se kommissorium herunder

Opdateret: 02-01-2022 10:17

Kontakt