Når næste skridt er plejehjem

Find viden og inspiration fra hæftet udarbejdet af Nationalt Videnscenter for Demens omhandlende overgangen til plejehjem.

Der er ikke to personer med demens, som er ens, og derved heller ikke to sygdomsforløb, som udfolder sig på samme måde. For nogle mennesker med demens slutter rejsen på plejehjem. Det kan være en svær beslutning og ikke mindst en svær overgang, da dette ofte er knyttet til den sene fase i sygdomsforløbet. Derfor kan det være til glæde for både borgeren med demens og deres pårørende, at få mere viden om dette næste skridt.

Nederst på siden finder du vedhæftet et dokument, som beskriver livet med demens i en plejebolig. Hæftet beskriver både de praktiske overvejelser og gode råd til pårørende samt de følelsesmæssige udfordringer, som kan fylde i denne fase af sygdommen.

Hvis du har spørgsmål om flytning eller livet på plejecenter i Syddjurs Kommune, tag da kontakt til demensteamet.

For at få en plads på plejecenter eller i en ældrebolig, skal man visiteres til dette. Er du dér, hvor du/I ønsker at sende en ansøgning om flytning til plejebolig/ældrebolig, så kan i udfylde denne online på dette link:  https://www.borgeronline.dk/706/dl0030ff

BilagStørrelse
livet med demens i plejebolig 2019.pdf376.2 KB
Opdateret: 02-09-2019 14:55

Kontakt