Demensvenlig Syddjurs

Demensvenlig Syddjurs Kommune - sammen skaber vi trygheden
Nyt initiativ! Læs om Bistå-Nålen, som hjælper borgere med demens i den offentlige transport.
Du finder mere information under menuen "Bistå-Nål" i fanen til venstre.

 

Vores mål og vision

Vi ønsker i Syddjurs Kommune skabe et demensvenligt samfund. Et samfund, hvor borgerne kender til demenssygdomme eller ved, hvor de kan finde hjælp. Et samfund hvor det er trygt og værdigt at leve med en demenssygdom.
 

Sundheds- og Ældreministeriet fremsatte i den Nationale Demenshandleplan 2025 et mål om 98 demensvenlige kommuner i Danmark. Derfor har Syddjurs Kommune udviklet en Demenshandleplan 2017-2021 – ”Sammen skaber vi trygheden”. Indholdet i denne er et udtryk for, at vi når det bedste resultat, hvis vi løfter i flok. For at kunne leve et godt liv med og på trods af demens – både som syg og som pårørende – skal vi alle arbejde sammen. Så selvom Syddjurs Kommune er afsender på Demenshandleplanen, ligger mange stemmer bag, og handlingerne skal bæres frem af endnu flere.

 

Initiativer:

For at blive en demensvenlig kommune har Demensteamet igangsat en række initiativer. Blandt andet arbejder vi i Syddjurs Kommune for, at skabe større viden hos lokalsamfundet om, hvad demens er, og hvordan man kan møde en medborger med demens på en rummelig og hensynsfuld måde. Vi favner bredt i vores fokus, da dette både indebærer den almene borger, institutioner, organisationer og foreninger. Derudover atbejder vi på at indrette de fysiske rammer i lokalmiljøet på en måde, hvor borgere med demens kan færdes trygt og roligt i deres nærmiljø. Vi etablerer også samarbejde med lokale foreninger og organisationer med målet om, at klæde disse på med de fornødne redskaber til at borgere med demens så længe som muligt kan deltage i de tilbud, der bliver udbudt af eksempelvis idrætsforeninger eller aftenskoler.

Vores indsatser skal derfor være præget af de stærke kræfter i kommunen, hvor bl.a. kultur-, erhvervs- og foreningsliv rækker hånden ud og tager medansvar for, at Syddjurs Kommune bliver demensvenlig.

Vores budskab:

For at Syddjurs Kommune kan nå målet, er borgere i kommunen helt centrale. For at fremme en mentalitet om venlighed, rummelighed, hjælpsomhed og tålmodighed overfor personer med demens og deres pårørende, er det ikke nok at lave en politisk plan – det skal komme fra hjertet, fra borgerne i lokalsamfundet, fra dig og mig.

BilagStørrelse
flyer 2019.pdf302.54 KB
Opdateret: 16-10-2019 11:23

Kontakt