Aktivitetstilbud

Syddjurs kommune tilbyder en række halv- og heldagtilbud til borgere med demens eller demenslignende symptomer

Halv- og heldagstilbud for borgere med demens

Der er to former for aktivitets-tilbud til borgere med demens; halvdagstilbud og heldagstilbud. Sidstnævnte kan du læse mere om under Værestedet.

Du skal visiteres til at kunne deltage i tilbuddene for demente. Henvendelse kan ske til demenstteamet eller visitationen i Syddjurs kommune.

 

Kørsel: Der er mulighed for at blive visiteret til kørsel via visitationsteamet. Der er brugerbetaling til kørsel efter aktuel takst.

Opdateret: 08-06-2020 10:10

Kontakt