Leverandør af personlige kropsbårne hjælpemidler

Leverandør af personlige kropsbårne hjælpemidler

Hvert 4. år indgår kommunen indkøbsaftale efter gældende regler på området.
Dette betyder, at kommunen bevilger produkter ud fra denne gældende indkøbsaftale  (Kommunens indgåede priser).

Hvis du benytterdig af muligheden for frit valg, vil du højst få refunderet det beløb, som kommunen kunne have

Frit valg

Hvis du ønsker at benytte det frie valg, skal du give kommunen besked.
Du har mulighed for at benytte en anden leverandør end den, som kommunen foreslår. Du har også
mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilliget.

erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det hjælpemiddel som
kommunen har vurderet som det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til
rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe fra en
anden leverandør.

Reparation og udskiftning

Det vil altid fremgå af bevillingen,  hvilken leverandør kommunen har indgået indkøbsaftale med.

Hvis der er spørgsmål - kan du kontakte Team Kropsbårne hjælpemidler på tlf. nr. 8753 5859 dgl. 9-11/onsdag lukket.

 

Opdateret: 26-08-2020 10:35

Kontakt