Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler

Personlige Kropsbårne hjælpemidler er standardprodukter eller særligt fremstillede kropsbårne produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe følgerne af en varig permanent lidelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Alle ansøgninger behandles efter Servicelovens § 112.  Link til Servicelovens § 112

Hjælpemidler ydes efter en individuel konkret vurdering, når det

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
 • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Kommunen gør opmærksom på, at en lægelig anbefaling af brug af et produkt ikke er ensbetydende med, at betingelserne  for bevilling heraf som et hjælpemiddel er opfyldt i henhold til Servicelovens § 112

Iflg. Servicelovens § 112, Bekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, skal der gøres opmærksom på, at kommunen kun er forpligtet til at yde hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvis du vælger en anden type end den du iflg. Servicelovens § 112 er berettiget til, skal du selv betale differencen. Differencen skal i så fald afregnes direkte med leverandøren.

Eksempler på personlige hjælpemidler:

 • Proteser /arm, ben, bryst
 • Paryk/toupe
 • Ortopædisk fodtøj (takstreguleret egenbetaling) indlæg/skoforhøjelse på eget indkøbt fodtøj
 • Ortoser/ bandager/skinner/ korsetter/ brokbandage/halskrave
 • Diabetes hjælpemidler - hvis man selvstændigt kan varetage opgaven uden hjælp fra hjemmesygeplejen
 • Kompressionshandsker og ærmer
 • Svagsynsoptik  / briller, linser og øjenprotese (kontakt Synsarbejde Midt på tlf. nr. 8915 8680)
 • Stomi  -  kolostomi, ileostomi, urostomi  
 • Trachestomi /lanryngectomi (hvis du er afsluttet fra hospitalet og selvstændigt varetager opgaven  omkring din stomi)

Team Kropsbårne hjælpemidler varetager alle personlige kropsbårne hjælpemidler med undtalgelse af inkontinens hjælpemidler og  kompression/støttestrømper.

tlf. nr. 8753 5859 alle hverdage fra 9-11/ onsdag lukket. 

-------------------------

KOMPRESSION/STØTTESTRØMPER  varetages af Sygeplejen Syddjurs.

Tlf.: 8753 6000 alle hverdage fra kl. 9-11 samt fra kl. 13 -15/  onsdag kun fra kl. 9-12

INKONTINENS bleer, katetre urinposer mv. varetages af kommunens kontinens sygeplejerske.

tlf. 2478 7335 onsdag og torsdag  kl. 8.30 - 12.00 (indtal gerne en tlf. besked)

Sagsbehandlingstid: 4 uger fra den dag kommunen har modtaget den nødvendige dokumentation inkl. ansøgningsskema.                                                                                                        

Opdateret: 14-01-2021 16:36

Kontakt