Svagsynsoptik

Briller, kontaktlinser og øjenproteser - ved varige medicinsk-optiske øjenlidelser kan der være mulighed for at få støtte til briller, kontaktlinser og øjenproteser

Til optikere og samarbejdspartnere:

Syddjurs Kommune har en godkendelsesordning for levering af svagsynsoptik samt optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.

Godkendelsesordningerne løber fra den 01.10.2021 - 30.09.2024.

I hver godkendelsesordning er der fastsat en række vilkår og krav, herunder priser. Muligheden for at blive godkendt som leverandør er åben for enhver, der påtager sig at levere i overensstemmelse med de fastsatte vilkår og krav. Godkendelsen er foreløbig og gælder indtil videre, forudsat at leverandøren lever op til de fastsatte vilkår og krav.

For at blive godkendt som leverandør, skal man sende en skriftlig henvendelse til indkob@syddjurs.dk med oplysning om virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., tlf.nr. og primær kontaktperson. Evt. spørgsmål sendes også på denne mailadresse.

Vilkår, krav og priser kan ses i nedenstående filer.

_______________________________________________________________________________________________________

Til borgere:

Hvis du mener, at du er berettiget til støtte til briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du tage kontakt til din optiker/leverandør. Når det drejer sig om personlige hjælpemidler som briller, kontaktlinser og øjenproteser, har du frit leverandørvalg. Det vil sige, at du selv vælger din optiker/leverandør.

Din optiker/leverandør kender lovgivningen på området og ved, hvornår der kan søges om tilskud. Leverandøren udfylder og sender din ansøgning med relevante oplysninger til Synssamarbejde Midt, som vurderer den og sender sin indstilling til din kommune. Hvis du er berettiget til det ansøgte, vil du få tilsendt en bevilling. Du kan se kriterierne for at søge i nedenstående fil " Kriterier for at søge tilskud..."

Opdateret: 30-09-2021 13:17

Kontakt