3.1. Forebyggelse

Personalet skal altid forsøge at forebygge tvangsbehandling ved samarbejde med borgere og pårørende. Det er vigtigt at have en god relation med borgeren og have en socialpædagogisk tilgang.

Når man yder personcentreret omsorg, sætter man personen i centrum fremfor sygdommen. Det handler om at møde det enkelte menneske, der hvor han eller hun er - og det handler om at forstå symptomer og adfærd ud fra personens perspektiv. Personcentreret omsorg forudsætter en individuel tilgang med afsæt i personens livshistorie og værdighed samt fokus på de gode resultater.

Opdateret: 28-03-2019 12:50

Kontakt