3.2. Tvangsprotokol

Ved enhver beslutning om og anvendelse af tvang i forbindelse med behandling af varigt inhabile skal den ansvarlige læge eller tandlæge udarbejde en tvangsprotokol, som skal indgå i patientjournalen.

Tvangs­protokollen skal indeholde oplysninger om den tvangsbehandling og de eventuelle tvangsindgreb, der er besluttet.

Tvangsbehandlingen skal også dokumenteres i kommunens journalsystem (Acadre, Sundhed og Omsorg Sensum eller andet fagsystem). Ved en mundtlig ordination om tvangsbehandling fra en læg eller tandlæge, skal personalet gentage ordinationen for lægen, så denne kan bekræfte ordlyden. Herefter skal lægen hurtigst mulig sende en skriftlig ordination via MedCom eller sikker mail.  Baggrunden for anvendelse af tvang, varigheden af tvangsbehandlingen, behandlingssted, m.v. og hvor ofte der anvendes tvang skal også dokumenteres.

Opdateret: 28-03-2019 12:51

Kontakt