3.2. Særligt om børn anbragt i plejefamilier

En række af bestemmelserne i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge gælder for børn og unge anbragt i institution, medens nogle af bestemmelserne desuden gælder for børn og unge anbragt ved familiepleje. Nedenfor gennemgås de bestemmelser, som gælder for børn og unge anbragt ved familiepleje. I den forbindelse bemærkes det, at begrebet ”anbringelsesstedet” også skal forstås som ved plejefamilien.

Opdateret: 07-04-2017 10:22

Kontakt