3.2.1. Fysisk guidning, § 6

Plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 1, kan fysisk guide et barn eller en ung.

Det er en betingelse for fysisk guidning, at det vurderes at være nødvendigt af hensyn til at varetage plejefamiliens ansvar for den daglige omsorg af barnet eller den unge eller af hensyn til barnet eller den unges tryghed og trivsel i tilfælde, hvor den unge generer eller udøver chikane overfor øvrige anbragte børn og unge, den kommunale plejefamilie eller andre, der opholder sig ved anbringelsesstedet.

Opdateret: 07-04-2017 10:22

Kontakt