3.3. Registrering og indberetning

Magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter lovens § 8-14, herunder afværgehjælp, og magtanvendelse i øvrigt, skal registreres og indberettes af anbringelsesstedet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold på anbringelsesstedet, og til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstedet.

Barnet eller den unge, der har været udsat for magtanvendelse eller andet indgreb i selvbestemmelsesretten, skal gøres bekendt med indberetningen og have lejlighed til at udtale sig om episoden.

Opdateret: 25-11-2020 09:19

Kontakt