3.5. God orden i folkeskolen

Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling i skolen er ikke tilladt. For at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.

 

Det fremgår af lovgivningen, at en elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen omgående underrettes af vedkommende underviser, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

I øvrigt gælder lovgivningens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse også for skoleområdet.

 

Hver skole i Syddjurs Kommune udarbejder sine egne procedurer/retningslinjer til denne instruks.

Opdateret: 07-04-2017 11:00

Kontakt