Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Målgruppen for omsorgstandpleje er oprindeligt defineret som personer, der bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

Se de opdaterede regler, målgrupper og tilskudsordninger for omsorgstandpleje på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Fortsæt til vores hjemmeside om omsorgs- og seniortandpleje her

 

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese, hjerneskade og sjældne medfødte sygdomme.

Læs mere om specialtandpleje her

 

Opdateret: 18-01-2019 10:39

Kontakt