Pårørende

Er du pårørende til en borger med en fysisk eller psykisk sygdom?

Kontaktinformationer:


Pårørendevejleder: Mette Schramm Pedersen

Telefonnummer: 87535182 / 30452964
E-mail: mesp@syddjurs.dk
Telefontid: Mandage kl. 12-14.00 og onsdage kl. 10-12.00

 

  • Du kan få støtte og rådgivning uanset din pårørendes diagnose
  • Pårørendevejlederen har tavshedspligt, og du kan være anonym
  • Tilbuddet er gratis og kræver ikke visitering eller lægehenvisning


OBS - både du som pårørende og din nærtstående med en fysisk eller psykisk sygdom skal være fyldt 18 år.

Læs mere om tilbuddet her: https://www.syddjurs.dk/paaroerende
 

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighed er en forudsætning for, at vi kan opleve ligeværd i mødet med hinanden - også når man har brug for hjælp grundet sygdom eller alderdom. Værdighed er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til, og det er ikke noget, vi tager for givet. Derfor er Syddjurs Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020 udarbejdet med visionen om et værdigt liv for alle. Værdighedspolitikken blev godkendt i Byrådet første gang d. 30. maj 2018, og den nyeste, reviderede udgave blev godkendt d. 18. september 2019. Du finder den nyeste udgave vedhæftet som dokument nederst på siden.

Pårørende i fokus

I kommunens Værdighedspolitik står Pårørende som et centralt fokusområde. Vi ved, at de pårørende yder et meget vigtigt bidrag, når de hjælper yngre eller ældre familiemedlemmer, som bliver syge eller svækkede. Som pårørende til en alvorlig syg eller svækket borger står man over for udfordringer af økonomisk, følelsesmæssig, praktisk og tidsmæssig art, hvis man samtidig skal finde overskuddet til at passe på sit eget helbred og egen livskvalitet.

Syddjurs Kommune anerkender og respekterer de pårørendes indsats og vigtige plads i borgerens liv. Vi vil skabe tryghed og værdighed for både borgeren og de pårørende, når livssituationen ændrer sig på grund af sygdom eller funktionstab. Vi ønsker at fremme et godt samarbejde, da det gode samarbejde gør det nemmere at tale om både dét, der er godt og dét, der er svært.

 

Opdateret: 26-08-2021 10:54

Kontakt