Demensplejeboliger

Borgere med demens med særlige behov, kan søge en demensplejebolig.
Blanketter/Selvbetjening: 

Følgende kriterier indgår i den individuelle vurdering til en demensplejebolig:

  • Borgeren har demenslignende symptomer, hvor egen læge og Demensteam har vurderet, at borgeren har behov for en særlig demensfaglig indsats.
  • Borgeren har en udadreagerende og uroskabende adfærd, der er præget af demens eller have behov for at blive skærmet for at forebygge, at borgeren får en uroskabende adfærd.
  • Borgeren har ud over den grundlæggende pleje brug for en speciel pleje og omsorg med særlige holdninger, normer og medarbejdere med en specialviden om demens.
  • Borgeren har brug for særlige aktiviteter tilrettelagt til borgere med demensproblematik.Ved ansøgning til demensplejebolig skal der udarbejdes en demensstatus af demensteamet som vedlægges boligansøgningen.

Kontakt Demensteamet eller visitationen for hjælp i forbindelse med ansøgning til demensplejebolig. Visitationen vil som oftest aftale et besøg hos borgeren.

Vi har demensplejeboliger på Frejasvænge i Kolind - læs mere om Frejasvænge her

Ønskes en demensplejebolig i en anden kommune, skal borgeren først godkendes i Syddjurs Kommune (samme kriterier og procedure som ovenfor). Afgørelsen og relevante sagsakter sendes direkte videre til den ønskede kommune. Den ønskede kommune vurderer på ny sagen efter deres kriterier og fremsender afgørelsen.
 

Link til kvalitetsstandard (hvori klagemuligheder omtales): Serviceniveau for sundhed og omsorg
 

Opdateret: 04-08-2022 07:45

Kontakt