Socialt frikort

Blanketter/Selvbetjening: 

Har du problemer med f.eks. misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske få et socialt frikort og tjene 20.000 kr. om året.

Et socialt frikort giver dig i 2019 og 2020 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse, hvis du f.eks. får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension.

Et socialt frikort bevilges af Syddjurs kommunes socialcenter efter ansøgning fra dig.

Du skal opfylde følgende betingelser:

  1. Har særlige sociale problemer, f.eks. hjemløshed, misbrugsproblemer eller lider af en eller flere psykiske lidelser.

og

  1. Opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social

Du behøver ikke være bevilget støtte – du skal blot være i målgruppen.

og

  1. har ikke været i en SU-berettiget uddannelse indenfor de seneste 12 måneder.

og

  1. har ikke haft en arbejdsindkomst på over 10.000 indenfor de seneste 12 måneder.

og

  1. Opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
    (Har opholdt sig her i riget i 9 år inden for de seneste 10 år eller er EU/EØS-borger eller familiemedlem hertil, der har arbejdstagerstatus i DK efter ophold i et andet EU/EØS-land eller er dansk statsborger med tilstrækkelig tilknytning til DK, der er indrejst efter ophold i et andet EU/EØS-land)

Du skal udfylde og underskrive et ansøgningsskema. Du kan ansøge via selvbetjeningsløsningen øverst på denne side

Hvis du er interesseret og mener du opfylder betingelserne kan du kontakte din sagsbehandler i jobcentret eller socialcentret.

Hvis du ikke har en sagsbehandler kan du kontakte socialcentret.

Opdateret: 13-06-2019 08:45

Kontakt