Tandbehandling

Du har mulighed for at søge om hjælp til udgifter til tandbehandling.

Tilskud til tandplejeudgifter (§82a)

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse har du ret til tilskud til tandplejeudgifter. Det samme gælder for nogle modtagere af ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og supplement til brøkpension.

Tilskuddet udgør 65 % eller 100 % efter en årlig egenbetaling på 600,- kr. Tilskuddets størrelse afhænger af din alder samt hvilken ydelse, du modtager.

Du kan læse mere om tilskudsmuligheden under "Tilskud til tandplejeudgifter (§ 82 a)

 

Hjælp til betaling af tandbehandling (§82)

Hvis du ikke modtager en ydelse, der giver ret til tilskud til tandplejeudgifter, kan du søge om hjælp til betaling af udgifter til nødvendig tandbehandling. Hvis du har ret til tilskud til tandplejeudgifter, kan du søge om hjælp til betaling af egenbetalingen.

Det er en betingelse for at få hjælp til betaling af tandbehandlingsudgifter, at du og din ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften. Behandlingen skal endvidere være nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

Du kan læse mere om muligheden for at få hjælp til tandbehandlingsudgifter under Hjælp til betaling af tandbehandling (§82)

 

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Ydelseskontoret på mail syddjurs@syddjurs.dk eller på tlf. 87535000.

Opdateret: 22-06-2018 11:14

Kontakt