Tilskud til tandplejeudgifter (§82a)

Enkeltydelsen skal hjælpe dig med at få den nødvendige tandpleje.
Blanketter/Selvbetjening: 

Tilskud til tandplejeudgifter, hvis du modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til niveauet for integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Det skal du vide

Tilskuddet kan omfatte alle former for tandpleje, dog ikke tandpleje af kosmetisk karakter, tandpleje, der ikke er omfattet af overenskomsten eller tandplejeartikler.

Ved ansøgning om tilskud til tandpleje skal kommunen vurdere, om behandlingerne kan karakteriseres som tandpleje.

Ved behandlingsforløb der samlet overstiger 10.000 kr., skal kommunen forud for behandlingen vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Man må således ikke påbegynde behandlingsforløb, der samlet overstiger 10.000 kr., før man har fået en forhåndsgodkendelse fra kommunen.

Hvor meget kan du få i tilskud

 • Der er en årlig egenbetaling på 600 kr. Det vil sige, at du selv skal afholde 600 kr. til tandpleje årligt. Egenbetalingen på 600 kr. kan i nogle tilfælde dækkes efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, hvis man opfylder betingelserne.
 • For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, kan der ydes tilskud til dækning af 100 pct. af de udgifter til tandpleje, som årligt overstiger egenbetalingen på 600 kr.
 • For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager
  • integrationsydelse og som ikke modtager tillæg ydes tilskud til dækning af 100 pct. af de udgifter til tandpleje, som årligt overstiger egenbetalingen på 600 kr.
  • uddannelseshjælp og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg, ydes tilskud til dækning af 100 pct. af de udgifter til tandpleje, som årligt overstiger egenbetalingen på 600 kr.
 • For alle andre personer som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af de udgifter til tandpleje, som årligt overstiger egenbetalingen på 600 kr.

Hvis man ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgifter til egenbetalingen, er der mulighed for at søge om hjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

Hvem kan søge

 • Du skal have dansk statsborgerskab eller lovlig opholdstilladelse i Danmark.
 • Du skal have fast ophold i Danmark. Som udgangspunkt skal behandlingen udføres i Danmark.
 • Du skal modtage: 
  • Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
  • Supplement til brøkpension, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, der ikke overstiger den ydelse, du ville få i integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Sådan søger du

Hvis den samlede behandlingsudgift overstiger 10.000 kr. skal du søge før du begynder behandlingen. Det samme gælder hvis du ønsker at søge om hjælp til egenbetalingen.

Du søger ved at fremsende behandlingsoverslag fra din tandlæge. Hvis du ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du også sende formue- og indtægtsoplysninger på dig og din ægtefælle.

Søg digitalt ved at følge linket i toppen

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Ydelseskontoret på mail syddjurs@syddjurs.dk eller på tlf. 87535000.

 

Opdateret: 22-06-2018 11:42

Kontakt