Barseldagpenge

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barseldagpenge.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk:

> barsel for kommende forældre 

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

> lønmodtager
> ledig
> selvstændig
> studerende med job eller nyuddannet
> adoptant

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere om:

> dagpenge ved alvorligt syge børn 


Hvis du har brug for hjælp
Har du spørgsmål om barseldagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barseldagpenge – her kan du:

• få svar på de oftest stillede spørgsmål
• se, hvilke frister du skal huske
• beregne og planlægge din orlov.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark.

Sidens indhold er leveret af Udbetaling Danmark

 

Opdateret: 24-10-2018 13:40

Kontakt