Vinder af arkitektur- og bevaringspris 2020

Tre vindere af arkitektur- og bevaringspris 2020
Tre vindere af arkitektur- og bevaringspris 2020

Syddjurs Kommune uddelte mandag den 5. oktober årets Arkitektur- og bevaringspris og skabte dermed for fjerde år i træk særlig opmærksomhed omkring arkitektur og bevaring i kommunen. Årets pris gik i år til tre projekter, som på hver deres måde repræsenterer arkitektfagets mange facetter.

Komitéen bag prisen var igen i år imponeret over det høje arkitektoniske niveau - endda i en sådan grad, at det ikke var muligt kun at finde én vinder. Derfor gik året pris til tre meget forskellige projekter: Maltfabrikken i Ebeltoft, Sommerhuset på Skødshoved og Tved Præstegård. Alle tre projekter danner spektakulære rammer for både privatlivet og kulturlivet under kærlig hensyntagen til arkitekturens og stedernes historie

Formanden for komiteen, Riber Hog Anthonsen, er tilfreds med det høje faglige niveau i feltet af nominerede:

"Den årlige arkitektur- og bevaringspris er en rigtig god måde at understøtter udviklingen af god arkitektur i Syddjurs Kommune, og der er meget at være stolt af i Syddjurs Kommune. De tre projekter, som i år har fået æren af prisen, har hver især de unikke kvaliteter man kan forvente af en prisvinder. Tillykke med prisen til Maltfabrikken, sommerhuset ved Skødshoved og Tved Præstegård, de er alle tre gode eksempler på de kvaliteter, vi ønsker at fremme inden for arkitektur og bevaring i Syddjurs Kommune."

Glaskunstneren Micha Karlslund står bag de flotte plaketter, der fremover kommer til at pryde de tre vinderprojekter.

Alle de nominerede til arkitektur- og bevaringsprisen blev under præmieoverrækkelsen gennemgået af den forhenværende stadsarkitekt i Aarhus Kommune og rektor Gøsta Knudsen.

Maltfabrikken

Maltfabrikken blev opført i 1861 under den første industrialisering af Danmark. Fabrikken var et økonomisk- og socialt omdrejningspunkt for flere hundrede lokale borgere, som producerede malt til det danske marked og udlandet. Efter lukningen af den karakterfulde, men funktionstømte, røde fabriksbygning i 1998 fulgte dyb tornerosesøvn de næste årtier. Trods den stedmoderlige behandling forsatte det markante fabriksanlæg med at være et værdifuldt landskabeligt fixpunkt med en grandios udsigt ti Ebeltoft Vigs reflekterende vandflade og Nationalpark Mols Bjerge. Sådan er det ikke mere i 2020 efter Tornerosesøvnen er ophørt. Betydelige donationer fra fonde og en utrættelig indsats fra Ebeltofts ildsjæle har muliggjort en spændende transformation fra industri med høj ruinværdi til byens nye hotte mødested. Det tanken at Maltfabrikken skal summe af liv og et kreativt miljø for service, erhverv og kultur skal tiltrække engagerede borgere, turister, kreative erhverv og iværksættere.

Maltfabrikkens placering på kanten af en gammel kystskrænt fra istiden er arkitektonisk og landskabelig krævende. Mod den gamle hovedgade Adelgade skal Maltfabrikken fange det gamle Ebeltofts fortættede bymæssige stemning. Det er lykkedes på en overbevisende måde. Rumligt omkranses det sympatiske gårdrum af en to og tre etager høje bygninger med Kunstnerboliger, værksteder, kulturloft og restaurant, lave midlertidige skure, lave skure hvor der serverer street food, og et markant fire etager højt bygningsvolumen med indgangen til Maltfabrikken. Gårdrummet er det nye sted hvor det sner og spilles op til dans og udveksling af ideer i en debat med højt til loftet. Mod Ebeltoft Vig giver et renoveret plateau og et nyt ambitiøst haveanlæg, der ikke sætter sit lys under en skæppe, livgivende udsigt til Vigens vandspejl og sammenhæng til kystbåndet med Fregatten Jylland og Glasmuseet.

Revitaliseringen af Maltfabrikkens gamle fabriksanlæg er kendetegnet ved et arkitektonisk vellykket møde mellem nyt og gammelt. Indendørs byder et grandiost rum med foyer og en oplevelsesrig trappe af stål velkommen. Den effektfulde velkomst følges op af spændingsfulde glidende rumlige overgange og funktionel fleksibilitet i form af åbne rum og en perlerække af forskellige rum med mange anvendelsesmuligheder. Men ikke nok med det. En forfriskende, livgivende holdning til materialerne ses i rummenes rustikke overflader og de mange spor med spændende historiske fortællinger.

Maltfabrikken i Ebeltoft nominering til Syddjurs Kommunes Arkitekturpris og den efterfølgende præmiering er med det overbevisende arkitektoniske eksempel på mødet mellem nyt og gammelt, det inviterende bymæssige gårdrum, det sikre arkitektoniske greb med spændende rumlige overgange, den funktionel fleksibilitet og den forfriskende materialebearbejdning med stor historisk fortælleværdi fuldt ud fortjent.

Sommerhuset på Skødshoved

Sommerhuset på Skødshoved fra 2018 ligger på en langstrakt smal grund langs Vestre Strandvej, på kanten hvor land og vand mødes.

Den udfordrende placering med Vestre Strandvejs trafik og Aarhus Bugtens dynamiske, ustyrlige vandspejl har været styrende for sommerhusets udformning. Mod øst langs Østre Strandvej er sommerhusets facade udformet som en lukket ryg. Den fungerer som et værn mod trafikstøjen, og fremstår inde i sommerhuset som en zone med plads til badeværelse, køkken, installationer og alkover. Mod vest, mod Aarhus Bugten, hvor soveværelserne, opholdsrummet og en grandios overdækket terrasse er placeret giver en gennemgående facade af glas en livgivende udsigt i widescreenformat til bugtens reflekterende vandflade.

Sommerhusets facader er enkle og overskuelige med smukt patineret cedertræ i en sølvgrå farve. Det er også en kvalitet at valget af cedertræ til facadernes beklædning giver en venlig stemning og en indpasning i naturen på en smuk måde. Mod bugten er sommerhuset hævet på et tilbagetrukket fundament af jernbeton støbt på stedet. Det fungerer som en sikring mod vandstigninger og giver den udkragede langstrakte skarpt skårne bygningskrop et let og svævede arkitektonisk udtryk.

Indvendigt er der lyse gulve af træ, og væggene har en beklædning af egefiner. Det giver, sammen med fornemt håndværk, opholdsrummet et smukt dagslys og en forfinet elegance, som giver mindelser om orientekspressens elegante kupeer. Arkitektonisk overbevisende i spændingsfuld kontrast til gulvenes og væggenes lyse træ, er desuden ryggens alkover med køkken, bad og et siddearrangement, der er malet sorte for at fremme følelsen af en uforstyrret hulestemning.

Den overdækkede voluminøse terrasse mod vest fungerer som et hængsel mellem bugten og sommerhusets opholdsrum. Terrassen inviterer til et nydelsesfuldt udeliv, og med lidt fantasi er det ikke svært at leve sig ind i den stemning der må være ved solnedgang i selskab med en mahogni farvet Manhattan long drink.

Nomineringen af sommerhuset i vandkanten på Skødshoved til Syddjurs Kommunes arkitekturpris og den efterfølgende præmiering er med den eksemplariske indpasning i naturen, det sikre arkitektonisk rumlige greb som overlegent udnytter stedets herlighedsværdier, materialevalget og den fornemme håndværksmæssige udførelse fuldt ud fortjent.

Sommerhuset på Skødshoved

Præstegården er, de sidste 8 til 10 år, løbende og nænsomt blevet sat i stand. Senest i 2019 til 2020 er præsteboligen restaureret gennemgribende, så Tved Præstegårds enestående bygningsanlæg nu kan nydes i sin helhed.

Præstegården fra 1677 og er den næst ældste præstegård i Østjylland. At anlægget har mange år på bagen, opleves umiddelbart ved synet af gårdanlæggets toppede brosten, det gamle taktfaste og arrede bindingsværks pirrende sætninger, de tunge stråtages bugtede tagskæg og ved vinduernes spinkle sprossers elegante filigran.

Præstegårdens placering i landskabet på kanten mellem land og vand er overbevisende. Et sydvendt, åbent gårdrum med toppede brosten og en cirkelformet græsplæne danner i samspillet med præstegårdens boliglænge og de to sidelænger med konfirmandstue og faciliteter for graverne et smukt rum med en bymæssig tone. Fra det åbne gårdrum er der en glidende visuel overgang til bakkelandskabets oplevelsesrige sensuelle kurver. Mod nord mod Knebel Vig er der udsigt til himmelhvælvet og vigens reflekterende vandspejl. Her står grænsen mellem det menneskeskabte og naturen skarp og urokkelig.

Præsteboligens 280 m2 rummer kontor, arkiv, forstue, tre stuer, fire værelser, to badeværelser, spisekøkken og bryggers. Alt sammen i et plan. Loftet er uudnyttet.

Præsteboligen er et fornemt eksempel på en vellykket restaurering. Håndværkets standard er skyhøj og der er en sjælden set sammenhæng mellem detalje og helhed. Boliglængens dna opleves smukt i den snor lige, disciplinerede række af rum en suite med lange gennemgående kig. De overlegent proportionerede rum med fornemme plankegulve, en sikkert afdæmpet farvesætning og en indlevet detaljering giver en sanselig stemning af pastoral idyl. Det er en livgivende oplevelse.

Bygningsanlæggets facader udmærker sig som præsteboligens interiør ved en omhyggelig detaljering og en fornem håndværksmæssig bearbejdning. Nedløbsrørenes forsætninger og deres møde med terræn er sammen med vinduernes fremskudte placering i facaden, de lette sprossers og de elegante kit falses underopdeling, en arkitektonisk oase. RESPEKT

Men ikke nok med det. For at sikre et bæredygtigt energiforbrug er boligen blevet yderligere isoleret, og der er installeret et luft til vand varmepumpe.

Tved Præstegårds præsteboligs nominering til Syddjurs Kommunes arkitekturpris og efterfølgende præmiering er med det høje restaureringsfaglige- og håndværksmæssige niveau, den fornemme sammenhæng mellem detalje og helhed, brugen af gedigne materialer og den begavede rumlige bearbejdning fuldt ud fortjent

Opdateret: 29-10-2020 13:03

Kontakt