Info til ejere af bevaringsværdige bygninger

En bygning er bevaringsværdig, hvis den er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller i en lokalplan
Er din bygning bevaringsværdig ?

I Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger, FBB, kan du se om dine bygninger er udpeget som bevaringsværdige.

Tjek her om din bygning er bevaringsværdi : https://www.kulturarv.dk/fbb.

Hvad betyder det, hvis din bygning er bevaringsværdig ?

Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden byrådets særlige tilladelse. Med en lokalplan kan der fastlægges yderligere bestemmelser omkring fremtidige bygningsændringer. Formålet med en lokalplan er bl.a. at sikre, at bygningens arkitektur, og de særlige bygningsdetaljer, der var den oprindelige årsag til, at bygningen blev udpeget som bevaringsværdig, bevares.

Ejere af bevaringsværdige bygninger kan søge om støtte til udvendige bygningsforbedringer. Tilskuddet til ejere af bevaringsværdige bygninger er forhøjet, som kompensation for de ekstra krav, de kan blive stillet overfor, f.eks.i forhold til udformning og materialevalg.

Syddjurs Kommune kan yde tilskud til bygningsforbedring under Pulje til Landsbyfornyelse 2020 til bygninger beliggende i byer under 4.000 indbyggere. Tilskudsbeløbet kan udgøre op til 33 % af de samlede udgifter til udvendige bygningsarbejder, herunder udgifter til arkitekt, ingeniør eller anden rådgivning.

Læs mere om ansøgningsprocedure og støtteberettigede udgifter under Pulje til Landsbyfornyelse 2020. Læs mere her.

N.B. Puljen til Landsbyfornyelse 2020 er opbrugt for i år. Ansøgninger der indkommer inden 1. november 2020 kan komme med i første ansøgningsrunde i forhold til Pulje til Landsbyfornyelse 2021, som tidligst kan behandles januar 2021.

Råd og vejledning

Kontakt bygningsmyndigheden i Syddjurs Kommune inden du går igang. Det kan være din bygning er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Du kan også kontakte BLIS, Bygnings- og Landskabskultur i Syddjurs. Foreningen kan give råd og vejledning.

http://www.blis.dk/

Eller Museum Østjylland. De bistår gerne med råd og vejledning. https://museumoj.randers.dk/museum-%C3%B8stjylland/

Bevaringsrådet i Syddjurs Kommune vil også gerne bistå ejere af bevaringsværdige bygninger med råd og vejledning. Læs om Bevaringsrådet under Råd og Nævn.

Herunder er links til interresseorganisationer og institutioner, der stiller viden om restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger til rådighed.

By- og Landsskabskultur i Syddjurs - BLIS

http://www.blis.dk/

Museum Østjylland

https://museumoj.randers.dk/museum-%C3%B8stjylland/

Bygningskultur2015 har udviklet et særligt vidensarkiv med information og vejledninger om istandsættelse af historiske bygninger:

http://bygningskultur2015.dk/vidensarkiv/emner_i_vidensarkivet/

Slots- og Kulturstyrelsen. Bygningsbevaring 2014.

https://slks.dk/bygningsfredning/information-om-bygningsbevaring-2014/

Landsforeningen for By og Landskabskultur 

https://byogland.dk/

Foreningen Historiske Huse er en interesseorganisation for ejere af  fredede og bevaringsværdige bygninger. Foreningen tilbyder råd og vejledning.

https://historiskehuse.dk/

Foreningen Bevaringsværdige Huse

http://www.bev.dk/  - http://www.bev.dk/stilguide

Foreningen Bygningskultur Danmark

https://historiskehuse.dk/

 

 

Opdateret: 17-08-2020 12:25

Kontakt