SAVE-registrering

Nu fortsætter registreringen af kommunens bevaringsværdige bygninger

Arbejdet med registeringen af bevaringsværdige bygninger er igangsat og feltarbejdet påbegyndes medio juni 2017.

Ejere af bygninger der registreres vil blive varslet min. 14 dage inden besigtigelsen. ligesom ejerne vil modtage en notifikation direkte i postkassen, når registreringen er gennemført. Bliver bygningen udpeget som bevaringsværdig, vil ejeren få direkte besked.

Den del af Nationalpark Mols Bjerge der ligger indenfor tidl. Ebeltoft Kommune vil udgøre det første område, der registreres. Dernæst resten af tidligere Rønde Kommune, så tidligere Rosenholm Kommune og til sidst tidligere Midtdjurs Kommune.

I alt 2.300 bygninger kan omfattes af den registrering, der gennemføres nu. Der vil således ske en yderligere prioritering, idet bygninger der indgår i et samlet kulturmiljø vil blive prioriteret. Stationsbyerne registrres og det samme gør landsbyer med en velbevaret landsbystruktur. Bygninger beliggende i det åbne land og som ikke indgår i en samlet kulturhistorisk fortælling vil ikke i første omgang blive omfattet af registreringen.

En følgegruppe bestående af Nationalparken, Museum Østjylland, BLIS, DN, Bevaringsrådet og Lokalarkiverne vil kvalificere udpegningerne og de områder der registreres.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen, gerne på mail til alsh@syddjurs.dk.

 

Hvordan registreres en bygnings bevaringsværdi ?

Registreringen gennemføres efter SAVE-metoden, der er udviklet af Kulturstyrelsen.

SAVE står for Survey of Architectural Values in the Evironment, og rummer en helhedsvurdering af bygningsværket i forhold til bygningens kulturhistorisk værdi, arkitektonisk værdi, miljømæssig værdi (omgivelserne), originalitet og tilstand.

En bygning kan godt have en høj bevaringsværdi, selvom bygningen er i en dårlig stand, hvis det vurderes, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi er høj, og at bygningen kan istandsættes og dermed bevares.

En bygnings bevaringsværdi fastlægges efter en skala fra 1-9, hvor 1-3 er udtryk for en høj bevaringsværdi, 4-6 en middel bevaringsværdi og 7-9 en lav bevaringsværdi.

Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er udpeget som bevaringsværdige og må ikke nedrives uden byrådets særlige godkendelse.

I forbindelse med Kommuneatlas for Ebeltoft blev der gennemført en registrering af bevaringsværdige bygninger.
I alt ca. 4.500 bygninger blev registreret. Af dem er i alt 1.162 udpeget som bevaringsværdige.

I Syddjurs Kommune findes derudover i alt 40 bygninger, der er fredede. Fredede bygninger sorterer direkte under Kulturstyrelsen, og ombygninger og istandsættelser kan kun ske med styrelsens godkendelse.

Sikringen af de bevaringsværdige bygninger er kommunernes ansvar. Der er ca. 10.000 bygninger i Syddjurs Kommune opført før 1940 som endnu ikke er SAVE-vurderet.

Opdateret: 03-06-2017 16:20

Kontakt