Forespørgsel, forhåndsdialog, aktindsigt, klage

Forespørgsel, forhåndsdialog, aktindsigt, klage

Det er din ret:

At spørge
Du kan henvende dig personligt hos Plan og Byg, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, eller rette telefonisk eller skriftlig henvendelse om et hvert byggerelateret spørgsmål, du ønsker svar på.

At anmode om forhåndsdialog
Forhåndsdialogen kan f.eks. være nyttig til tidligt i processen at afklare de juridiske rammer for det skitserede byggeprojektet, drøfte særlige problemstillinger eller gennemgå omfanget af nødvendigt ansøgningsmateriale for godkendelsespligtige byggearbejder.

At søge aktindsigt i byggesager
Aktindsigt handler om adgang til information, for eksempel sager, rapporter, notater, referater, data, journaler, planer og afgørelser. Noget skal være frit tilgængeligt, andet kan undtages.

Bemærk at anmodninger om aktindsigt skal konkretiseres f.eks. med postadresse.

Der opkræves betaling for fysisk aktindsigt (papirudskrifter) af mere end 90 sider jf. Takstblad 2015.
Ekspeditionstiden for besvarelse af anmodninger om aktindsigt er op til ti dage fra modtagelsestidspunktet.

Byggesager fra 2007 til nu kan tilgås digital via funktion Åben Indsigt.

At klage
Alle kommunens afgørelser kan påklages i henhold til de respektive klagevejledninger, der gælder for de enkelte fagområder.

Der kan også klages over andre byggetekniske forhold ved at indsende en skriftlig klage. Klager bliver som udgangspunkt behandlet i den rækkefølge de modtages. Dog har klager over igangværende byggeri, samt forhold der udgør en risiko for personsikkerheden førsteprioritet.
 

Opdateret: 07-01-2022 01:15

Kontakt