Nedrivning

Regler for nedrivning af bygninger

Bebyggelse, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan også nedrives uden tilladelse fra kommunen.

Nedrivningen skal altid meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR) straks efter udførelsen.

Nedrivning af øvrige former for bebyggelser forudsætter derimod ansøgning og forudgående tilladelse fra kommunen.

Bygninger i lokalplanlagte områder kan være omfattet af et forbud mod nedrivning – se på kommunens
digitale kort om din ejendom er lokalplanlagt.

Bemærk at der gælder særlige regler for
nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Få alt projektmateriale med

Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med.

  • Identifikation af bygningen
    Angivelse af ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningens nummer (jf. BBR) og oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade.
  • Situationsplan – ved delvise nedrivninger
    Angivelse af hvilken andel af bygningen som ønskes nedrevet samt oplysning om omfanget (i m²) af nedrivningen.
  • Fuldmagt
    Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.


Bemærk desuden at byggeaffald skal anmeldes til Syddjurs Kommune, Team Miljø senest to uger inden nedrivningsarbejdet påbegyndes.
Byggeaffald skal sorteres og håndteres efter bestemmelserne i
Regulativ for husholdningsaffald.

Kommunen opkræver gebyr for behandling af nedrivningstilladelser for beboelsesbygninger.


Såfremt du ønsker at ansøge om:
 

 

 

 

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt