Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

En bygning er udpeget som bevaringsværdig, hvis den er beskyttet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan. Kulturministeren kan desuden udpege bebyggelser som bevaringsværdige.

Alle bygninger i Syddjurs Kommune som er registreret i SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment) med bevaringsværdi 1-4 er optaget som bevaringsværdige i Syddjurs Kommuneplan 2013. 

I den tidligere Ebeltoft Kommune er bevaringsværdierne for bebyggelser opført før 1940 vurderet og registreret i Ebeltoft Kommuneatlas fra 1998.

Bygningers registrerede bevaringsværdier forefindes i Kulturstyrelsens register over Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bebyggelser må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger beliggende i ikke lokalplanlagte områder

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, der ikke allerede via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5.
Dette indebærer, at der først skal gennemføres en mindst fire uger lang offentlig høring af den ansøgte nedrivning. Syddjurs Kommune skal derpå beslutte, om kommunen vil nedlægge et forbud mod den ønskede nedrivning.
Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen.
Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres i pressen.
 

Opdateret: 10-06-2015 14:29

Kontakt