Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud
Blanketter/Selvbetjening: 

Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. Det er et krav, at boligen er opført og taget i brug efter den 1. april 1964.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede.

Flytter du til en anden kommune, kan du søge beboerindskudslån i din nye kommune.

Læs mere på Borger.dk f.eks. om indkomstgrænserne

Opdateret: 04-02-2021 11:13

Kontakt