Huslejenævnet

Uenighed mellem lejer og udlejer i private udlejningsboliger (lejeloven)

Nævnssekretariatet i Aarhus Kommune overtog pr. 1. januar 2020 sekretariatsbetjeningen for Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland.

 

Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal du gøre det skriftligt – gerne pr. mail – og med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Din henvendelse skal være på dansk.

Du skal vedlægge:

Lejekontrakt

Eventuel relevant korrespondance i sagen

Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten

Dit telefonnummer

Evt. andet relevant materiale

Dokumentation for indbetaling af gebyr

 

Sagsgebyret:

Det koster 319 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.


Sagsgebyret kan indbetales på Reg.nr.: 2211 Kontonummer: 3485942350. Husk tydeligt at angive navn og adresse. Dokumentation for indbetalingen skal lægges ved klagen. Gebyret refunderes ikke, selvom du får helt eller delvist medhold i klagen.

For sager indbragt 1. juli 2020 og derefter skal udlejeren betale et gebyr på kr. 6.102 (2022-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

 

Kontaktoplysninger:


Klagen sendes til huslejenævnets sekretariat:

Send sikker post (borger)

Send sikker post (virksomhed)

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland
Aarhus Kommune
Kultur og Borgerservice
Dokk1, Hack Kampmans Plads 2
8000 Aarhus C

Kontaktadresse og telefonnummer:

Huslejenævnet
Kultur og Borgerservice
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Tlf: 89 40 22 70 (kl. 12-14 alle hverdage)

(Forhåndsgodkendelse koster 524 i 2020.)

 

Yderligere info:

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/boligforeninger-og-akutboliger/uenighed-mellem-lejer-og-udlejer/huslejenaevnet/

Opdateret: 03-01-2022 10:32

Kontakt