Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn

Sammen med Realdania har Syddjurs Kommune udarbejdet en visions- og udviklingsplan for Ebeltoft by og havn.

Ebeltoft er midtpunktet i en populær destination og rummer nogle helt særlige kvaliteter og potentialer. Det gælder i midtbyens gamle købstadsmiljø, og det gælder på havnefronten med dens mange oplevelsesmuligheder.

En udvikling af Ebletoft med fokus på at styrke den fysiske og mentale sammenhæng mellem bymidten og havnen har potentiale til at styrke både turisme, oplevelser og bosætningskvaliteter.

"Sammenkoblingen mellem købstads- og havnemiljøet er efter vores mening helt afgørende for udviklingen af Ebeltoft og har gennem flere år ligget som en del af vores strategiplaner for Ebeltoft. Derfor er vi selvfølgelig både glade for og tilfredse med, at Realdania er af samme opfattelse", siger udvalgsformand og viceborgmester Kirstine Bille.

Maltfabrikken, der er under transformation, er knudepunktet i overgangen mellem by og havn.

Karen Skou, programchef i Realdania, siger om baggrunden for at støtte projektet: "Projektet lægger op til, at udviklingen af Ebeltoft skal ske med afsæt i den helt særlige kulturhistorie og de stedsbundne potentialer. Med bedre sammenhæng mellem byen og havnen i Ebeltoft, kan havneområdet og kysten give mulighed for nye bymæssige funktioner, erhverv og rekreative oplevelser, som vil kunne styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv bosætningsby".

Med afsæt i visions- og udviklingsplanen skal en række konkrete projekter for Ebeltoft havn og bymidte efterfølgende færdigudvikles, der vil kunne styrke byen som helhed.

 

Opdateret: 12-12-2018 14:14

Kontakt