Det har du ret til

Naboer i lokalområdet har mulighed for indflydelse og penge til lokal udvikling. Nogle kan få erstatning

 

Godt naboskab er vigtigt, også når din kommende nabo er en solcellepark. Du kan være med til at bestemme, hvor godt det naboskab skal være. For naboer, der bor tæt på, er der særlige muligheder.

 

Sådan får du indflydelse

Du kan få indflydelse på en solcellepark som beboer i lokalområdet. Du kan gå sammen med andre i en borgergruppe og i fællesskab kontakte lodsejeren og virksomheden, der vil stille solcellerne op. Hvis I gør det så tidligt som muligt, giver det den bedste dialog og størst indflydelse. I kan også kontakte politikerne i Kommunen med spørgsmål og forslag.

I kan foreslå, hvordan parken kan gøres mere attraktiv for lokalområdet med for eksempel nye stier, træer og buske.

 

Mulighed for kompensation

Du kan bede om at få din ejendom vurderet, hvis du mener, et solcelleprojekt i nærheden vil gøre den mindre værd. Hvis taksationsmyndigheden vurderer, at du vil lide et tab på mere end en procent, skal dem, der vil stille solcellerne op, erstatte dit tab.

Du vil få mere at vide om, hvor og hvornår du skal bede om vurderingen, på et borgermøde. Det bliver holdt, når lokalplanen er i høring.

 

Naboer i området

Bor du længere væk end 200 meter, skal du betale 4.000 kroner for vurderingen. Dem får du tilbage, hvis taksationsmyndigheden vurderer, at du skal have dit tab erstattet.

 

Nære naboer:

Det er gratis at få vurderet din ejendom, hvis du bor inden for 200 meter fra solcelleparken. Du kan forlange, at dem der opstiller solcellerne, køber din ejendom af dig til vurderingen, men kun hvis takseringsmyndigheden har vurderet, at din ejendom taber værdi. Du kan forlange salget af din ejendom ind til et år efter, solcelleparken er sat i drift.

Du får en del af overskuddet fra solcellerne. Den hedder VE-bonus og vil normalt være på cirka 2.000 kroner om året. Bonussen er skattefri og bliver ikke modregnet i dagpenge, pension og andre overførselsindkomster.

 

Godkendelsen har en udløbsdato

Når Kommunen godkender et solcelleprojekt, er det altid for en afgrænset periode. Den er typisk på 30 år. Herefter skal solcellerne pilles ned, og marken vil sandsynligvis blive dyrket igen. Ejeren kan vælge at søge om at have solceller i yderligere en periode, men så kræver det en ny lokalplan med mulighed for indflydelse og indsigelse for beboerne i lokalområdet.

 

Det har andre ret til

Myndigheder som Politiet, Brandvæsnet, Nabokommuner, Regionen, Vejdirektoratet og Museum Østjylland bliver hørt.

Syddjurs Kommune opfordrer foreninger og distriktsråd til at komme til orde og vil vurdere, hvem der ellers vil blive berørt af en kommende solcellepark.

Naboer har ret til at komme til orde men er ikke det, der hedder en berettiget høringspart.

Landmanden, der ejer jorden, hvor solcellerne skal stå på, har råderet over sin jord og kan bygge og dyrke alt, så længe det overholder lovens rammer.

 

Indflydelse i høringsfasen

Du kan som alle andre stille spørgsmål og give din mening til kende, når Kommunens sender sit forslag til lokalplanen i høring. Du kan være sikker på, at dit høringssvar bliver forelagt politikerne.

Den største indflydelse får I dog, hvis I tidligt går i dialog med dem, der vil bygge solcelleparken. Se punktet mere under Sådan er processen.

 

Du har mulighed for at klage

Du kan, lige som alle andre, klage over afgørelsen, når Kommunen har godkendt lokalplanen.

Bliver du direkte berørt af en kommende solcellepark, har du mulighed for at klage over Kommunens godkendelse af projektet. Du kan først klage, når projektet er godkendt, og kun hvis du er berørt af det, der hvor du bor eller ejer et hus.

Sådan klager du

 

Penge til lokal udvikling

Fra det øjeblik, solcellerne bliver tilsluttet det offentlige elnet, betaler ejeren af anlægget 40.000 kroner per installeret MW til Den Grønne Pulje, som Kommunen administrerer.

Politikerne vil opstiller kriterier for, hvordan du kan søge midler gennem den grønne pulje. Kriterierne vil blive opdateret her, når Byrådet har truffet en beslutning.

Opdateret: 03-02-2022 12:15

Kontakt