Solenergianlæg ved Høegholm

Her kan du læs mere om projektet.

Hvad ved vi om projektet

Forudgående høring i forbindelse med opstilling af solceller ved Høegholm

Baggrundsnotat vedrørende indkaldelse af idéer og forslag for mulig planlægning for større solcelleanlæg.

Oversigt over høringssvar i forbindelse med forudgående høring for opstilling af solceller ved Høegholm

 

Hvad har politikerne besluttet

Borgerinddragelse 

Hvis der er brug for at ændre kommuneplanen, skal kommunen invitere borgerne til at komme med forslag og idéer. Denne proces kaldes for forudgående offentlighed.

 

Mesballe fornybar energipark blev sendt i forudgående offentlighed den 3. september 2020.

 

Se referatet fra mødet her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 30-09-2020 | Syddjurs Kommune 

 

Byrådet første beslutning

Byrådet beslutter herefter, om kommunen skal gå i gang med at lave de miljøundersøgelser og planer, der skal til, før der kan gives lov til et anlæg. Byrådet kan også vælge helt at afvise et projekt på dette tidspunkt.

 

Byrådet beslutter den 23. juni 2021, at solenerginalæget ved Høegholm skal igangsættes.

 

Her kan I læse om Byrådets forventninger til den kommende kommune- og lokalplanlægning:

  • Planlægningen skal ske i dialog mellem udviklere, kommune og lokalsamfund, og der skal være en plan for fremadrettet lokal dialog og kommunikation.

  • Den visuelle påvirkning imødegås i videst muligt omfang. Det kan handle om skærmende beplantning, højde på solceller, placering af solceller, afgrænsning af området og lignende.

  • Lokalsamfundenes adgang til stiforløb, (adgang til) bynær natur, biodiversitetsarealer og mulighed for formidling/sundhed/kultur indgår i projekterne.

  • Hensyn til miljø samt dyre- og planteliv tilgodeses.

 

Udvalget for plan, udvikling og kultur forventer at ovenstående forventninger er inddraget allerede ved igangsætningssagen, men også at de er bærende og synlige i den videre planlægning.

 

Specifikt for Høegholm vil Byrådet endvidere lægge vægt på følgende:

  • Udvikler tilslutter sig, at det selvstændige område vest for Århusvej, ikke indgår i den videre planlægning
  • At projektet udvikles i en tæt dialog med de nærmeste naboer

 

Se referatet fra mødet den 23. juni 2021 her:

Byrådet - 23-06-2021 | Syddjurs Kommune

 

Fase 2: Arbejdet med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplan

Denne fase er vi i nu. Der er endnu ikke truffet politiske beslutninger i denne fase

 

Det arbejder vi med

Læs mere om hvad vi arbejder med lige nu.

 

Opdateret: 12-01-2022 05:30

Kontakt