Det arbejder vi med

Herunder kan du læse om, hvordan der bliver arbejdet med projektet.

Café- og gummistøvlemøde den 30. oktober 2021

Lørdag den 30. oktober 2021 afholdte Syddjurs Kommune et café- og gummistøvlemøde angående solenergianlæggene ved Mesballe og Høegholm. På mødet blevet der redegjort for:

 • Hvorfor Syddjurs Kommune lægger arealer til solenergianlæg.

 • Hvordan vi arbejder med solenergianlæggene.

 • Hvordan det fremtidige forløb ser ud.

 • Den nuværende status for de to projekter.

Efter cafémødet gik vi en tur i området. På gåturen så vi på de muligheder, der er for at arbejde med natur og indpasning i landskabet og deltagerne delte deres viden om området. De samtaler, som vi havde i marken, vil indgå i det videre arbejde.

I drøftelserne angående udvikling af projektet ved Høegholm er følgende fire hovedpointer især dukket op.

 1. Skærmende beplantning

 2. Brydninger i landskabet

 3. Stier og kulturhistorie

 4. Interesser uden for lokalplanområdet

Der blev desuden noteret muligheder og bekymringer på et kort. Du kan se kortet her.

Det laver arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens arbejde skal tilrettelægges sammen med arbejdsgruppens deltagere. Derfor ser vi frem til at kunne afholde de første møder med jer, og aftale nærmere.

Arbejdsgruppens arbejde vil bestå i at dele lokal viden, som vi skal arbejde med i planerne og som vi i fællesskab kan finde forskellige løsninger og veje for.

Arbejdsgruppen vil derfor i vid udstrækning have en rådgivende funktion. I sidste ende er det politikerne, der træffer beslutningen om de foreslåede plandokumenter er tilstrækkelige for en godkendelse.

I en arbejdsgruppe får du derfor mulighed for:

 • indflydelse på projektets udformning,

 • indblik i forløbet der vedrører solenergiprojekterne og

 • mulighed for at præge lokale projekter, der kan løftes gennem eksempelvis Grøn Pulje eller andre puljer, vi finder i fællesskab.

Vi forventer af afholde tre arbejdsgruppemøder pr. projekt.

 

BilagStørrelse
opsummering fra gummistoevletur.pdf20.2 MB

Tilmeldingsformular


Opdateret: 08-12-2021 12:32

Kontakt