Socialområdet

Krav om mundbind / visir ved besøg på sociale bosteder og tilbud

Besøgende og medarbejdere på sociale tilbud skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som offentligheden har adgang til. Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for følgende personer:

  • Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud
  • Borgere på aflastningspladser
  • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, som kun medarbejdere og lignende har adgang til.
  • Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter.

Du kan blive bortvist, hvis du uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Krav om Coronapas ved besøg på sociale bosteder og tilbud

Besøgende på sociale tilbud skal kunne fremvise coronapas, hvis de bliver bedt om det. Hvis du ikke kan fremvise et coronapas, kan du blive bortvist, medmindre du er undtaget fra kravet om coronapas. Følgende er undtaget fra kravet:

  • Børn under 15 år
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere
  • Personer med dokumentation for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.
  • Personer, hvor det sociale tilbud vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, at beboerens egen bolig ikke er omfattet, men hvis du skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Opdateret: 07-12-2021 09:35

Kontakt