Deltidsplads - daginstitution og dagpleje

Deltidstilbud
(i forbindelse med barsel eller orlov)

Hvad er deltidspladstilbud?

Hvis du har barsels- eller forældreorlov, har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til de børn i husstanden, der er indmeldt i et kommunalt dagtilbud.

Det gælder børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.

Hvem kan ansøge om en deltidsplads?

Så længe én af jer som forældre har fravær i forbindelse med barselsorloven, så har I mulighed for en deltidsplads.

Dette gælder også for forældre, der har adopteret eller hvis der er tale om forældreorlov.

Når du søger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du afholder barsels- eller forældreorlov. Dokumentationen skal bestå af kopi af vandrejournal eller en aftale med din arbejdsgiver om barsel. Hvis du søger før barnet er født, er det tidligst 4 uger før forventet fødsel.

Muligheden for deltidsplads på 30 timer gives i én sammenhængende periode.

Hvis du genoptager arbejdet delvist, har dit barn fortsat mulighed for en deltidsplads, så længe én af forældrene afholder barsel svarende til 7 timer om ugen. Dette gælder også det barn, som der afholdes barsels- eller forældreorlov på.

Deltidspladsen skal benyttes i tidsrummet kl. 9-15 i dagtilbuddet, så dit barn får de bedste mulighed for at deltage i aktiviteter i dagtilbuddet.

Bortfald af deltidsplads

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis:

Barselsorloven afbrydes i en periode på mere end 5 uger

Barselsorlov på anden vis bortfald

Deltidspladsen under barselsorloven i en periode eller permanent ændres til en fuldtidsplads.

Du har endvidere pligt til at informere Pladsanvisningen om planlagte afbrydelser af barselsorloven, hvis denne strækker sig over mere end 5 uger, og hvis barselsorloven ophører. Du skal orientere Pladsanvisningen herom senest 1 måned før.

Når den ansøgte periode ophører, konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads.

Deltidsplads på tværs af kommunegrænsen og i private institutioner

Du skal ansøge 2 måneder før, hvis du ønsker deltidsplads til dit barn i en anden kommune, end den du bor i. Ansøgningen skal sendes til Syddjurs kommune.

Deltidspladsen påbegyndes den 1. i en måned og ophører den sidste dag i måneden.

Hvis fraværet afbrydes skal du oplyse dette til Syddjurs kommune senest 2 måneder før ændringen træder i kraft.

Hvordan søger du?

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor.

Du skal endvidere vedlægge dokumentation i form af f.eks. vandrejournal med forventet terminsdato eller fødselsattest. Ved udskudt barsel eller lignende vedlægges kopi af aftale med arbejdsgiver.

Du skal ansøge om deltidsplads senest en måned før, du skal bruge den.

Deltidspladsen gives fra den 1. i måneden og til den sidste dag i måneden.

Ansøgningen sendes til Pladsanvisningen – som sikker mail – syddjurs@syddjurs.dk

BilagStørrelse
ansoegningskema deltid.docx45.55 KB
Opdateret: 08-01-2020 14:14

Kontakt