Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Fra 1.7.2018 er det muligt at tilbyde kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider.

Kombinationstilbuddet betyder, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning i privat pasning.

Den fleksible pasning udenfor dagtilbuddet skal være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.

Kombinationstilbuddet kan ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

Begge forældre skal kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelig åbningstid.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Pladsanvisningen 8753 5000

Opdateret: 02-07-2018 10:16

Kontakt