Syddjurs Sprogkanon

Syddjurs skoler og dagtilbud: Ny Sprogkanon skal øge sprogbevidstheden

Alle folkeskoler, SFO’er, kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver har netop fået udleveret Syddjurs Sprogkanon i en kuffert, som indeholder nøje udvalgte bøger målrettet aldersgruppen. Sprogkanonen indeholder et udvalg af bogtitler, sange, rim og remser samt spil målrettet børn mellem 0. og 8 år.

Sprog er nøglen til barnets personlige og sociale udvikling, og Syddjurs Sprogkanon skal være med til at bygge bro mellem dagpleje, vuggestue, børnehave, tidlig SFO og indskoling i Syddjurs Kommune. Kanonen er resultatet af et samarbejde mellem Syddjurs Bibliotek, PPR og Skole- og dagtilbudsafdeling, dagplejen, SFO, skoler og dagtilbud som har strakt sig hen over skoleåret 2016/17.

Formand for udvalget for familie og institutioner Jesper Yde Knudsen udtaler:

- Vi ved, at der er op til 2 års forskel på børns sproglige beredskab ved skolestart. Derfor har vi en særlig opgave i at være med til at øge alle børns sproglige kompetencer. Den nye sprogkanon er et vigtigt værktøj i den forbindelse, især fordi den også inspirerer forældrene til at deltage i aktiviteter derhjemme. Jeg glæder mig til, at høre om erfaringerne når den implementeres.

Tidlig indsats

Gennem de senere år er der blevet forsket en del i betydningen af at have et alderssvarende sprog og senere faglig succes i skolen. Der er fundet en tydelig sammenhæng mellem barnets ordforråd før skolestart og barnets senere læsekompetencer. Barnets sprogudvikling er fundamental for barnets trivsel og lyst til at lære.

Sproget fungerer som barnets adgangsbillet til sociale fællesskaber samt til barnets personlige og faglige udvikling. Det er gennem sproget, at barnet giver udtryk for sine tanker, følelser, meninger og behov.

Den nye kanon indeholder et nøje udvalg af titler, sange, rim, remser og spil der kan bruges i det pædagogiske arbejde. Kanonen inspirerer til højtløsning og andre aktiviteter med sprog der understøtter fantasi og fortælling samt en legende tilgang til arbejdet med skriftsprog. Det er med til at skabe en tryg overgang for alle børn på tværs af institutioner.

Forældrene som vigtige medspillere

Det vil være naturligt og givende for både børn og forældre, at forældrene får indblik i kanonen og dets indhold. På den måde kan de tage del og støtte barnets sproglige udvikling. Det kan for eksempel ske ved at børnene optræder for forældrene med rim og remser fra kanonen eller ved at forældre låner bøgerne på biblioteket.

BilagStørrelse
syddjurs sprogkanon red 2.pdf23.76 MB
Opdateret: 30-11-2017 10:45

Kontakt