Visitationsudvalget

Du kan anke pladsanvisningens tilbud til dit barn til Visitationsudvalget.

Der afholdes møder  i visitationsudvalget vedr. pladsanvisning på følgende datoer:

2022:
02. februar
06. april
08. juni
17. august
12. oktober
07. december

Ansøgningsskema indsendes fredagen før mødets afholdelse.

Visitationsudvalget vedr. pladsanvisning

I Syddjurs Kommune kan du søge Visitationsudvalget om:

  • at rykke frem i ventelisten til dagtilbud
  • forblive i dagplejen
  • visitering til vuggestue
  • få en dobbeltplads i dagpleje m.v.

Ansøgningerne sker med udgangspunkt i barnets tarv og med dokumentation fra relevante faglige vurderinger.

Afgørelser som træffes af Visitationsudvalget om pladsanvisning kan ikke påklages

Udvalget tager hensyn til børn med særlige behov for en plads i dagtilbud.

For at fremme det tidligt forebyggende arbejde for børn er det vigtigt, at personer, som i deres arbejde møder børn, der har brug for støtte, gør kommunen opmærksom på, at barnet har behov for en plads i et dagtilbud. Der kan være tale om oplysninger fra kommunens egne afdelinger/institutioner, f.eks. sundhedsplejersker, speciallæger og andre myndigheder.  

Udvalget afholder 6 årlige møder.

Udvalget består af Dagtilbudschefen, den ledende sundhedsplejerske, den ledende psykolog og en socialrådgiver.

Dagplejeleder og medarbejder ved pladsanvisning kan deltage ad hoc.

 

(ovenstående er en del af kommunens forpligtelser iflg. § 23 stk.4 i dagtilbudsloven) 

 

BilagStørrelse
ansoegningsskema vis.udv .pdf100.21 KB
Opdateret: 06-12-2021 13:38

Kontakt