Projekt om ængstelige børn

Rådgivning og hjælp til forældre med børn i alderen 3 – 7 år med henblik på at forebygge angst og/eller depression

Har du et barn, eller er du i kontakt med et barn i dit arbejde, der viser tegn på ængstelighed eller tristhed? Så kan du her læse mere om Syddjurs Kommunes tilbud målrettet forebyggelse af angst og depression.

Hvad?

Syddjurs Kommune har et tilbud til ængstelige og triste børn. Tilbuddet rummer råd og vejledning samt eventuel behandling i form af et gruppeforløb til børnenes forældre (Cool Little Kids).

Hvem?

Tilbuddet er målrettet børn i alderen 3-7 år samt deres forældre.

Angst og tristhed er helt almindelige følelser. Men i de situationer, hvor et barn udviser ængstelighed eller tristhed i en grad, som hæmmer barnet i hverdagen, kan der være brug for hjælp. Barnet kan f.eks. vise sin ængstelighed i adskillelse fra forældre, det kan være svært at blive afleveret i daginstitution eller skole, barnet kan have svært ved at indgå i leg og sociale aktiviteter, og barnet kan have svært ved at falde i søvn.

Her er nogle af de tegn, som man skal være opmærksom på. Oplever du ofte, at dit barn:

  • Er mere tilbageholdende end jævnaldrende. Dette ift. eksempelvis at holde sig tæt til forældre, når det færdes uden for hjemmet, eller er mere afhængig af en bestemt tryghedsperson i børnehaven.
  • Viser mindre glæde, nysgerrighed og engagement i samvær med jævnaldrende.
  • Klager jævnligt over mavepine.
  • Tiltagende tristhed og lettere til gråd end jævnaldrende.
  • Isolerer sig og trækker sig fra aktiviteter.

Hvordan – kontakt?

Kontakt det tværfaglige rådgivningsteam for nærmere hjælp på trteam@syddjurs.dk

Det tværfaglige rådgivningsteam består af socialfaglige rådgivere, psykologer og sundhedsplejersker, som alle har særlig viden om forebyggelse af angst og depression.

Når du kontakter det tværfaglige rådgivningsteam, vil de sammen med dig vurdere situationen, og hvordan I bedst hjælpes. Der kan eksempelvis tilbydes rådgivningssamtaler, hjælp til selvhjælp eller gruppeforløb.

Alle kan kontakte rådgivningsteamet – forældre og fagprofessionelle.

Opdateret: 30-09-2020 08:59

Kontakt