Hvor kan jeg ellers søge hjælp

Som ung i Syddjurs har du forskellige muligheder i forhold til søge råd og vejledning i forhold til ting der er svært for dig.

 

Socialfaglige rådgivere: Går du i folkeskole, har du altid mulighed for at gå til din lærer eller skolelederen. Men du kan også kontakte den socialfaglige rådgiver på skolen, hvis du har brug for at tale med én der ikke er helt så tæt på din dagligdag.

 

Modtagelsen i Familieafdelingen for unge under 18 år: Både unge selv eller forældre kan henvende sig til Modtagelsen i Familieafdelingen, hvis der er brug for at tale med en Familierådgiver.  Modtagelsen kan hjælpe med at afklare om de vanskeligheder du eller dine forældre oplever, er noget socialrådgiverne i Familieafdelingen kan hjælpe med, og ellers hjælper de dig/jer videre i systemet Link

 

Socialcentret for unge over 18 år: Her kan du tale med en socialrådgiver om dine behov for støtte til eksempelvis hjælp i egen bolig, aktivitetstilbud, ledsagelse, tilskud eller botilbud m.v. Link

 

Åben rådgivning: Som forældre til et ungt menneske kan du få gratis råd og vejledning, hvis du eksempelvis synes det svært at få hverdagen til at fungere, du er bekymret for den unge eller du føler dig måske alene om forældrerollen Link

 

SSP: SSP er det lokale kommunale samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge Link

 

Rusmiddelcenteret: Oplever du et problem med overforbrug eller misbrug af stoffer eller alkohol, er det godt at kontakte Rusmiddelcenteret Link
Opdateret: 22-02-2018 10:53

Kontakt