Ønsker du at være anonym

Hvis du ønsker at være anonym, kan du gøre det på følgende måder:

1.    Skriv fra en e-mail der ikke kan henføres direkte til dig
2.    Ring fra hemmeligt nr. (dette kan indstilles på de fleste mobiler)

Når du ønsker at være anonym kan det være, fordi du er usikker på om du er klar til, at der skal handles på dine problemstillinger. Det kan også være at du har brug for at møde Ungekontaktens/Familiekontaktens medarbejdere for at se om du kan få tillid til, at vi kan hjælpe dig.  

Ved en anonym henvendelse skal du være opmærksom på, at Ungekontakten/Familiekontakten ikke kan kontakte dig, hvis de eksempelvis har brug for at aflyse eller finde et andet tidspunkt for samtalen. Ungekontaktens/Familiekontaktens medarbejdere vil dog altid sikre, at der er en person fra Ungekontakten på det aftalte tidspunkt og lokalitet.

Underretningspligt, jf. Serviceloven § 153: 
Ungekontaktens/Familiekontaktens medarbejdere har pligt til at fortælle (underrette) myndighedsafdelingen, hvis de har grund til at antage eller får viden om, at et ungt menneske eksempelvis har behov for særlig støtte, lever under forhold der ikke er acceptable eller har været udsat for vold- eller seksuelle overgreb. 
Henvender du dig anonymt, er det ikke muligt for Ungekontaktens/Familiekontaktens medarbejdere at lave en underretning, men de vil tale med dig om din situation og guide dig på vej.
Ungekontaktens/Familiekontaktens medarbejde vil ved første samtale eller kontakt sikre, at du har den nødvendige viden om regel og rammer for anonymitet og underretningspligt.

Opdateret: 30-08-2021 14:06

Kontakt