Søvn

Noget om børns søvn

I sundhedsplejen har vi været undersøgende på nyeste viden om søvn – primært fra Sundhedsstyrelsen og søvnforsker Søren Berg fra Lunds universitet. Dette danner grundlag for nedenstående .

Hvad ved vi om børns søvn?

Under søvnen arbejder hjernen med nye indtryk og kundskaber, hvilket har stor betydning for barnets naturlige udvikling. Kroppen hviler og sparer energi under søvnen, samtidigt med at en række livsvigtige processer finder sted. Mange hormoner, som har betydning for blandt andet væksten og udvikling af immunforsvaret, har deres største aktivitet under søvnen.

Søvnen består af forskellige stadier. Nogle stadier er vigtige for den fysiske udvikling og sundhed, andre for den psykiske udvikling. For at opnå en effektiv søvn, skal søvnstadierne have en vis længde og sammenhæng. Derfor skal nattesøvnen være sammenhængende, regelmæssig og af tilstrækkelig længde.

Det er normalt, at småbørn vågner 3-4 gange per nat, idet udviklingstrin i hhv. motorisk udvikling, kognitiv udvikling, sprogudvikling og social/emotionel udvikling kan påvirke søvnen.

Fælles for alle børn er, at søvn øger barnets robusthed og hjælper dem til at klare udfordringer i hverdagen. Det er oplagt, at for lidt søvn overbelaster et barn. Har et barn været overbelastet i længere tid, bliver søvnen påvirket af stresshormoner, som virker opkvikkende, så det er vanskeligt at falde til ro eller at sove den dybe søvn.

Barnet har således gavn af at følge sit eget behov for at sove. Et veludhvilet barn vil være mere modtageligt for læring og udvikling, og derfor er god søvn afgørende.

Tegn på for lidt søvn

Både humør og krop påvirkes af manglende søvn. Nogle børn græder og får vanskeligt ved at være i hverdagssituationer. Andre børn bliver stille og trækker sig tilbage. For nogle børn kan appetitten påvirkes ved mangel på søvn. Små børn mangler ord til at forklare sig med og får måske bare ondt i maven og bliver ”pjevsede”. Derfor er det vigtigt at snakke sammen om, hvordan barnet  klarer hverdagen hjemme såvel som i dagtilbuddet.

Hvor meget søvn?

Gennemsnitlig sover et barn, der går i vuggestue mellem 12-14 timer, mens et barn i børnehave sover 10-12 timer gennem dagen og natten.

Middagslurens længde

Barnets søvn om dagen styres af et naturligt behov, og barnet bør derfor have lov til at sove middagslur så længe, det behøver. Afbrydes barnets naturlige behov for dagssøvn, kan nattesøvnen blive påvirket negativt. Det er en myte, at en lang middagslur påvirker barnets søvn om natten negativt. Barnet skal derimod sove godt om dagen for at sove godt om natten.

For børn der sover middagslur meget sent på dagen, så det opleves at påvirke sengetiden om aftenen, kan det give mening at forsøge gradvist at rykke middagsluren til tidligere på dagen.

For børn der sover en meget lang middagslur 4+ timer, så det opleves at påvirke nattesøvnen, kan det give mening at forsøge at vænne barnet til at vågne tidligere ved at lade det sove et sted med mere uro, pusle omkring det eller lignende. På den måde kan man måske lykkes med, at barnet vågner naturligt, mens det er i let søvn i sidste del af middagsluren.

Optimale betingelser for god søvn

Kroppens temperatur sænkes naturligt under søvnen. Det  hjælpes godt i vej, når barnet puttes et sted, som er luftet godt ud og ikke for varmt. I tilgift har søvnen gode vilkår.

For at udvikle en stabil søvnrytme har børn brug for faste sovetider og rutiner op til søvnen. Kombination af faste sovetider og ritualer bidrager til, at barnet fornemmer, at det nærmer sig sovetid.

Måske det også kan være nyttigt at give hverdagen et eftersyn i børnehøjde for at hjælpe barnet til at finde ro til at falde i søvn, når det har brug for det.

Rutiner omkring nattesøvn

Som sagt er gode søvnrutiner afgørende for, at barnet slapper af, når sengetiden nærmer sig. Det indbefatter, at forældre fx skaber et trygt og genkendeligt putteritual som afrunding på dagen.

Der er delte meninger om, hvorvidt børn skal sove i egen seng eller sammen med forældrene. Der er derfor ikke noget, der entydigt peger på, om børn skal sove i egen seng eller sammen med forældrene. Ej heller om børn skal sove i eget rum.

Den gode lur ude eller inde

I Danmark har vi en kultur for, at vores børn sover lur udenfor.

Der er ikke forskningsmæssigt belæg for, at det er sundere for børn at sove ude end inde, men det er et levn fra tidligere, hvor man faktisk troede det.

Sundhedsplejen og mange forældre oplever dog, at de fleste børn har en bedre søvn ude end inde, og det vedligeholder kulturen.

Vejledning ved sundhedsplejen

Hvis forældre oplever udfordringer ift småbarnets søvn, er de altid velkommen til at kontakte sundhedsplejen for konkret sparring.

 

Supplerende litteratur

  • Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2019.
  • Sunde børn, Sundhedsstyrelsen, 2019, s. 66 – 71
  • Sov dig til en bedre hjerne, Anette Prehn, 2021
  • Børn og søvn, Ann-Elisabeth Knudsen, 2005
  • Sundhedsplejersken.dk/søvn – spørgsmål og svar

 

 

 

Opdateret: 18-06-2021 09:40

Kontakt