Inddragelse af PPR

Når dagtilbud, skoler og/eller forældre ønsker at inddrage PPR i samarbejdet sker dette på Tværfagligt Forum (TF), som er et møde med deltagelse af fagpersoner og barnets forældre.

 

Den enkelte dagplejepædagog, dagtilbudsleder eller skoleleder er mødeansvarlig.

 

Før mødet udfylder dagtilbud/skole skemaet ”TVÆRFAGLIGT FORUM (TF) – Inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)” sammen med forældrene, der underskriver skemaet. Skemaet findes nederst på siden.

 

Den mødeansvarlige vurderer, sammen med forældrene, relevansen af de forskellige faggruppers deltagelse.

 

Den mødeansvarlige indkalder til møde og sender skemaet ”TVÆRFAGLIGT FORUM (TF) – Inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)” samt dagsorden for mødet til de relevante mødedeltagere senest en uge før mødets afholdelse. 

 

Skemaerne ”Forældres forberedelse før Tværfagligt Forum (TF)” og ”Fagpersoners forberedelse før Tværfagligt Forum (TF)” kan udfyldes forud for mødet og sendes til PPR. Skemaerne findes under menupunktet Supplerende skemaer.

 

På mødet sikrer den mødeansvarlige, at ”Referat/aftaleskema” udfyldes og sendes til mødedeltagerne. Desuden tages stilling til, om der skal planlægges yderligere samarbejde. Skemaet findes nederst på siden.

 

Følgende skemaer (som findes under menupunktet Supplerende skemaer) benyttes, hvis PPR ønsker at indhente flere oplysninger om barnet:

Forældrenes uddybende oplysninger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Barnets uddybende oplysninger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Dagtilbud/skoles uddybende oplysninger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

 

Private dagtilbud/skoler sender til: syddjurs@syddjurs.dk

Offentlige dagtilbud/skoler sender til: PPR@syddjurs.dk

 

Opdateret: 27-10-2020 08:57

Kontakt