PPR's ydelser

PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år:
  • Rådgivning og vejledning til det pædagogisk personale og forældre til børn i dagtilbud eller skole
  • Deltagelse i konsultative møder omkring barnet
  • Deltagelse i netværksmøder omkring barnet
  • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) af børn med eksempelvis specifikke- og udviklingsmæssige vanskeligheder og læse- og talevanskeligheder
  • Deltagelse i skolens PLC-møder
  • Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser og gennem supervisionsforløb og aktionslæringsforløb
  • Henvisning til psykiatrisk udredning ved BUA (Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling)
  • Råd og vejledning til det pædagogiske personale og til børnenes forældre, hvis et barn har motoriske udfordringer
  • Råd, vejledning og behandling til det pædagogiske personale og til børnenes forældre til børn, der har funktionsnedsættelser

 

Opdateret: 05-10-2020 15:00

Kontakt