Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

- til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Syddjurs Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til alle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det forventes at disse medarbejdere bidrager aktivt til at forebygge overgreb mod børn og unge, og handler aktivt på en mistanke om overgreb. Selvom denne beskrivelse af det overordnede beredskab retter sig mest til fagfolk på børneområdet, kan den bruges af alle, som i deres arbejde får mistanker eller kendskab til vold eller overgreb. Det kunne f.eks. være en bostøtte, en bibliotekar, eller en sagsbehandler i jobcenteret.

Formålet med denne vejledning er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forhold til at opdage og handle på viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge. Denne beredskabsplan er for det første en introduktion til en baggrundsviden, som du som ansat har brug for, for at opdage vold eller seksuelle overgreb. For det andet er beredskabsplanen en guide til, hvordan du skal handle, hvis du får mistanke om eller kendskab til, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Planen beskriver en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om vold eller seksuelle overgreb mod børn og skal danne grundlag for, at der på institutioner, i skoler og visse administrationer kan udarbejdes lokale handleplaner.

Opdateret: 08-05-2019 14:45

Kontakt