I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse
Læs om Vielser - Når I vil giftes

Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

Navneændring på bryllupsdagen

Hvordan bliver vi gift på rådhuset?

Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere

Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?

Hvordan bliver vi gift i udlandet?

Har du mistet din vielsesattest?

Huskeliste og ordforklaring

Nødvendige dokumenter ved vielse for borgere bosiddende i andet land end Danmark

 • Dåbsattest / fødselsattest
 • Pas
 • Dokumentation for lovligt ophold
 • Civilstandsattest
 • Evt. skilsmissedokumenter med dokumentation for, at skilsmissen er endelig og ikke kan ankes
 • Evt. dødsattest på tidligere ægtefælle

Borgere i Europa, Tyrkiet, Canada, Australien, New Zealand og USA behøver ikke at få deres dokumenter legaliseret.

Fra alle andre lande skal dokumentation for lovligt ophold, dåbsattest/fødselsattest og civilstandsattest være legaliseret.

Fra visse lande er det nok med et Apostille-stempel som legalisering.

Læs mere på http://www.um.dk/ eller http://www.hcch.net/

Dokumenter fra lande, der ikke er med i Apostille-konventionen kræver legalisering fra:

 • Justitsministeriet i hjemlandet
 • Udenrigsministeriet i hjemlandet
 • Den danske ambassade i hjemlandet

Legaliseringen skal ske i nævnte rækkefølge.

Alle dokumenter skal være oversat til dansk eller engelsk af autoriseret tolk. Husk også legalisering af oversættelsen.

Er du blevet gift i udlandet, skal der også ske legalisering af vielsesattesten, inden den kan registreres i det danske CPR register.

Hvad siger loven?

I 'Ægteskabsloven' kan du både læse om at gifte sig og om at blive separeret eller skilt.

I 'Ægtefælleloven' står hvilke forpligtelser gifte har.

Fra 1. februar (2017) har unge under 18 år ikke kunnet gifte sig.

'Ægteskabsvejledningen' forklarer lovens betydning og indeholder eksempler.

'Ægteskabsbekendtgørelsen' indeholder detaljeret information om bl.a. prøvelse af ægteskabsbetingelser.

'Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2020' indeholder bl.a. information om gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når hver af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

I 'Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse' kan du bl.a. se vielsesritualet.

I 'Bekendtgørelse om vielse af anerkendte trossamfund' kan du læse om reglerne for indgåelse og opløsning af ægteskab i anerkendte trossamfund uden for folkekirken.

I 'Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet' kan du læse om reglerne for at blive viet af en præst i udlandet.

Vejledning om ægthed af udenlandske dokumenter

Huskeliste

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

 • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
 • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsvilkårene.
 • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

 

Vielse i udlandet 

 • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I også udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
 • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Kontakt