Retningslinier for lån og leje af Amfiscene-Rønde Bypark

 

 • Der skal være opstillet toiletvogne ved alle arrangementer. Materielgården, Syddjurs Kommune kan være behjælpelig
 • Arrangør skal sørge for opstilling af affaldsspande samt tømning
 • Det er tilladt at opstille afspærring af området, samt at opkræve entre
 • Støjgener skal forsøges undgået: Der skal tages størst mulig hensyn til beboerne i området
 • Ved salg af spiritus og ved afspilning af musik (med eller uden højtalere) skal arrangør sende en ansøgning til Østjyllands Politi
 • Ved salg af mad følges gældende regler fra Fødevarestyrelsen
 • Arrangør er ansvarlig for, at de efterlader området rent og ryddeligt
 • Arrangør er ansvarlig for, at arrangementet foregår i god ro og orden
 • Motorkørsel i området skal begrænses, kun absolut nødvendig kørsel 
 • Arrangementer afsluttes senest kl. 23.00. Syddjurs Kommune kan dog give dispensation fra seneste sluttidspunkt kl. 23.00
 • Arrangementets varighed: Normalt max. fire timer
 • Overnatninger er ikke tilladt
 • Private fester er ikke tilladt

 

Læs også de generelle retningslinier for lån og leje af grønne områder.

 

Ved tekniske problemer kan Park og Vejservice, Syddjurs Kommune kontaktes på mobil nr. 6012 3955. 

Opdateret: 25-06-2015 18:30

Kontakt