Kulturpolitik frem mod 2020

Kort om kulturpolitikken

På baggrund af byrådsbeslutning fra 2011 om at ville være Kulturkommune, blev der sat en proces i gang, der skulle udmunde i en revideret kulturpolitik til afløsning af den sidste politik, der blev vedtaget i 2009: Syddjurs Kommunes Politik for Kultur og Fritid – Lokalt engagement.

Der har været en løbende dialog, med det daværende Udvalg for Plan, udvikling og kultur, i 2013 omkring politikformulering, som sluttede arbejdet med at overdrage revision af Kulturpolitikken til det nye udvalg.

Forløb

Arbejdet med politikformuleringen har i perioden omfattet temamøde med byrådet med inviterede borgere, kulturtemamøder for Udvalget for Plan, udvikling og kultur, og kulturkonferencerne afholdt i 2011 og 2012, erfaringer fra kulturelle projekter, kultursamarbejder og tilbagemeldinger fra kulturlivets aktører i Syddjurs Kommune.

Udkast til til kulturpolitik blev præsenteret den 8. december 2014 i Kom-Bi, hvor en bred skare af kulturaktører samt politikere deltog i dels præsentation ved udvalgsformanden samt efterfølgende dialog om indhold samt øvrige kulturaktuelle emner.

Kulturpolitikken blev vedtaget i byrådet den 25. februar 2015.

Opdateret: 14-02-2019 14:28

Kontakt