Ansøgningsskema for puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde - § 18

Ansøgningsfrist for ansøgning om tilskud fra puljen, er hvert år den 15. september

(derudover er det muligt at søge om til skud til spontane nye initiativer, indsatser og aktiviteter, med løbende ansøgningsfrist hele året)

Hvert år uddeler Syddjurs Kommune midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18), med henblik at styrke og støtte op omkring den indsats, som frivillige yder i arbejdet for at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer blandt udsatte borgere.

Hvem kan søge?

Alle der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter i Syddjurs Kommune kan søge om tilskud fra puljen. Dette kunne for eksempel være

 • Lokale frivillige sociale foreninger og organisationer
 • Landsorganisationer med lokalorganisationer i Syddjurs Kommune, eller landsorganisationer der laver aktiviteter for borgere i Syddjurs Kommune.
 • Netværks- og selvhjælpsgrupper
 • Idrætsforeninger der specifikt arbejder med aktiviteter rettet mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde

Den gode ansøgning…

 • Svarer fyldestgørende og præcist på spørgsmålene i spørgeskemaet.
 • Afspejler kendskab til retningslinjerne - www.frivilligsyddjurs.dk 
 • Beskriver tydeligt hvordan indsatsen er i overensstemmelse med puljens målgruppe. Herunder en beskrivelse af hvordan målgruppen er udsat og hvorfor der er behov for indsatsen der søges om tilskud til.
 • Beskriver værdien af indsatsen og hvordan den er med til at gøre en forskel for målgruppen.
 • Er realistisk og tydelig ift.: antal deltagere, antal frivillige, frekvens af aktiviteter osv.
 • Indeholder et tydeligt og realistisk budget hvor indtægter og udgifter, for indsatsen der søges om midler til, fremgår (budgettet skal vedhæftes ansøgningen som en særskilt fil).
 • Tydeliggør hvad der ansøges om tilskud til helt konkret.
 • Søger om et realistisk og velargumenteret tilskud.

 

Spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet henvendes til konsulent i Kultursekretariatet, Birgitte Damgaard Nielsen på mail: 
bida@syddjurs.dk
 

 

Udfyld nedenstående blanket og indsend

Opdateret: 05-07-2021 13:15

Kontakt