Udviklingspuljen

Syddjurs Kommune har afsat en særlig pulje til udviklingstiltag inden for folkeoplysningens område.

Hvem kan søge?


Puljen kan yde tilskud til følgende formål:

 1. Nye initiativer med folkeoplysende formål
 2. Udviklingsarbejde
 3. Enkeltstående projekter
 4. Amatørkulturelle aktiviteter
 5. Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
 6. Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
 7. Virksomhed af tværgående aktivitet

Der er ikke begrænsninger i muligheder for ansøgning, men vi prioriterer

 • det nye
 • det uvante
 • det tværgående

Ansøgningen skal indeholde:

 • beskrivelse af projektet/aktiviteten
 • formål
 • målgruppe
 • budget

Ansøgninger indsendes løbende.

Ansøgning sendes til syddjurs@syddjurs.dk att. Kulturafdelingen.

Opdateret: 01-06-2017 13:56

Kontakt